záruka kvality

všetky výrobky na predaj sú originálne a certifikované. zaručujeme, že všetky výrobky zakúpené priamo od výrobcov alebo autorizovaných zástupcov.

 

Niektoré produkty majú obmedzenú záruku. Ak by táto položka zlyhala počas záručnej doby, odborníci na okruhu opravia poškodenie alebo vymenia jednotku, ak je to vhodné. táto záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. škody spôsobené nesprávnym použitím, fyzickým poškodením alebo nadmerným opotrebením nad normálnu a primeranú kapacitu konštrukcie a účelu jednotky - napríklad neustále používanie v prostredí výrobnej / montážnej linky - sa nebudú kryť. spotrebné predmety, ako sú vykurovacie telesá, tipy, sondy a káble alebo akékoľvek iné položky, ktoré sa „spotrebujú samostatne“ v dôsledku bežného používania, sú vylúčené zo záručnej politiky.

 

na získanie záručného servisu sa jednotka musí vrátiť na digi-čip. užívateľ je zodpovedný za náklady na prepravu opraveného / vymeneného produktu. všetky vrátenia musia obsahovať kópiu pôvodného dokladu o kúpe, ako aj vyplnený formulár rma. vziať na vedomie pokyny týkajúce sa bezpečného balenia produktu, ktorý chcete vrátiť.